Studio040.nl
Live Live

LVV: Gebrek beleid sportclubs rond seksuele intimidatie risicovol

Gepubliceerd: Woensdag 03 april 2019 14:36 - Bijgewerkt: Dinsdag 09 april 2019 09:28

LVV: Gebrek beleid sportclubs rond seksuele intimidatie risicovol

Onverantwoord en risicovol, vindt de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). De vereniging reageert daarmee op de enquête die Studio040 onder sportclubs hield. Daaruit bleek dat veel sportclubs in de regio nauwelijks tot geen beleid hebben om seksuele intimidatie aan te pakken.

Pappen en nathouden
'Op sportclubs gebeurt meer dan waar wij weet van hebben. Verenigingen onderschatten de risico's. Zonder beleid kunnen clubs hier minder tegen doen. We blijven vaak verzanden in pappen en nathouden', zegt Gerda Arends van de LVV.

Onder de radar
Volgens Arends zijn maatregelen als het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of het aanstellen van een vertrouwenspersoon nodig bij het zoveel mogelijk tegengaan of voorkomen van seksuele intimidatie binnen een sportclub. 'Als er geen beleid wordt gevoerd, dan kunnen mensen goed onder de radar blijven.'

Gemeentelijke vertrouwenspersoon
Veel clubs hebben dus geen actief beleid rond de aanpak van seksuele intimidatie. Er zijn bijvoorbeeld te weinig vrijwilligers. Of ze vinden het screenen van nieuwe vrijwilligers of het aanstellen van een vertrouwenspersoon niet nodig. Om onder meer kleine clubs te ondersteunen, pleit de LVV voor een door de gemeente aangestelde vertrouwenspersoon. Die zou dan alle clubs binnen de gemeentegrenzen kunnen bijstaan.

Arends: 'Als je nu van de totale subsidiepot een klein stukje afhaalt en daarvan iemand financiert die goed opgeleid is, weet waar hij het over heeft en met distantie van vereniging afstaat. Dan heb je ook een professionele toegang tot iemand die daar goed op ingericht is. Ons lijkt dit een goede taak om aan de gemeente uit te besteden.'

De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers noemde de uitkomst van de enquête eerder al ‘zorgelijk’. Hij geeft aan dat de gemeente er van alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat sportclubs dit wel oppakken. Zo sporen ambtenaren verenigingen aan te vragen naar VOG’s, en er zijn bijeenkomsten over het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

'Geen taak gemeente, verantwoordelijk bij clubs'
Wel wil Steenbakkers clubs alleen ondersteunen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij verenigingen, vindt hij. ‘Het is geen goed idee als de gemeente dit gaat overnemen. Het gebeurt op de club, die zit er ‘t dichtste op. Op de club kunnen ze dit ook het beste hendelen. Als de gemeente een vertrouwenspersoon in het leven roept, is dat geen oplossing voor het probleem’, aldus Steenbakkers.

De wethouder vindt een gemeentelijke vertrouwenspersoon dus niet de juiste maatregel. ‘Als een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld, is het al te laat. Je moet juist voorkomen dat het misgaat, door een open sfeer en cultuur te creëren. Het is een illusie om te denken dat de overheid dit het beste kan aanpakken. Dat getuigt van een maakbaarheidsdenken waar dit stadsbestuur niet in gelooft.’

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

Gerelateerd nieuws
Hond Vaiko helpt kinderen bij het voorlezen

Kwispellezen. Een nieuw initiatief in de bibliotheek van Waalre waarbij kinderen voorlezen aan een ...

Wachtlijst dreigt bij aanpak huiselijk geweld: ‘We kunnen groei niet meer bijbenen’

Als er geen extra geld vrij wordt gemaakt, dreigen er in de regio wachtlijsten te ontstaan voor sla...

Enorme toename meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling in regio

Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Eindhoven is de afgelop...

Wethouders Waalre gaan in gesprek met Raad over crisis

De vier wethouder in Waalre die vorige week de politieke crisis in de gemeente ontketenden, gaan vo...

Hulphond helpt kinderen leren lezen

Voorlezen aan een hond? In Het Huis van Waalre kan je komen kwispellezen.

Ton Bonouvrié verkenner voor coalitie Waalre

Oud-wethouder en voormalig loco-burgemeester Ton Bonouvrié is maandag begonnen als verkenner voor ...

Geen zicht op oplossing in crisis Waalre

Er is nog geen enkel zicht op een oplossing van de politieke crisis in Waalre.

Agrarische grond in Waalre wordt natuurgebied

Er komt 33 hectare grond vrij voor natuurgebied in de omgeving van Dommeldal De Hogt in Waalre.&nb...

Waalre gebukt onder sluipverkeer

Waalre heeft veel last van sluipverkeer dat de snelwegen probeert te mijden. Daar komen nu maatrege...

Coalitie in Waalre geklapt

Een politieke crisis in de gemeente Waalre. VVD en CDA trekken de stekker uit de coalitie.

Deel deze pagina: